top of page

DISCLAIMER

Hoewel bij de realisatie van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Restaurant à Table is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website.

 

Eigendomsrechten

 

Alle intellectuele eigendomsrechten van de informatie, beelden, andersoortig materiaal op deze website komen uitsluitend toe aan Restaurant à Table of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van  Restaurant à Table.
 

Derden

 

Bepaalde verwijzingen in deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover Restaurant à Table geen controle heeft.  Restaurant à Table draagt dan ook geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op de servers en websites van derden.


Cookies

 

Deze website gebruikt cookies om instellingen te onthouden:

  • Voor het tijdelijk opslaan van uw keuzes.

  • Voor het onthouden van uw logingegevens.


Een cookie is een klein bestandje dat met deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen, voorkeuren en tijdelijke gegevens te onthouden. Deze cookies worden uitsluitend gebruikt voor de goede werking van de website. Daarom wordt ook niet specifiek om uw toestemming gevraagd.
 

Informatie

 

Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan:

Restaurant à Table
Noordstraat 22
4572 GD Axel
Tel: +31 0115 56 60 25
E-mail: info@restaurantatable.nl

tekst_atable.png

À Table... enjoying life!

bottom of page